Varför Bli Medlem I KnowsAbout.com?

Bra ämnen och teman att behandla och presentera förutom budskapsbärare av alla de slag. Vi forskar fram bra ämnen som vi också utvärderar och testar. Detta antas hjälpa våra medlemmar att kommunicera och förmedla sina budskap duktigare. Det skall vara eller bli roligt att behandla och presentera sådant som är viktigt och intressant. Svenska delen av KnowsAbout.com heter och är HiTTar.Nu.

EdouardAskmo.se

Ed Askmo
Ed Askmo