Jag Tänker På Vad Som Finns Att Lära Sig Av Pandemin

Det är inte tid för att tycka en massa. Det är dags för att fråga och reflektera på eventuella givna svar. Ödmjukhet för att lära sig och för att förstå så fort som möjligt vad vi behöver ställa oss för frågor angående det som händer genom oss. Vad smittas vi med förutom virusar som ger pandemier?

Har vi koll på vad vi påverkas av och påverkar vidare med? Förstå vi oss på eller vill vi lära oss att hjälpa och bli hjälpta? Vill vi fortsätta överge Gud och varandra. Ser vi inte sambandet mellan att överge Gud och varandra?

Med vänliga häsningar

Edouard Askmo

Det här viktiga ämnet kan vidareutvecklas med din hjälp.

Om du trycker på knappen och följer några få steg så kommer vi att få tillgång till din Facebook e-postadress. När vi fått det så ges du möjligheten att gå med i HiTTar.Nu.

Dela/Joina